Close

Fiziopatologie umană


Studii și cercetări în medicină

Știri recente

Catedra de Fiziopatologie UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj


Studii în strânsă corelaţie cu elemente şi noţiuni de patologie, biochimie celulară și imunologie

Catedra de Fiziopatologie a luat fiinţă în 1951, sub conducerea academicianului Ion Baciu, perpetuând tradiţia Catedrei de Medicină Experimentală şi Patologie Generală.

Prin meritul incontestabil al prof. dr. doc. Mircea Cucuianu, prof. dr. doc. Barbu Cuparencu, prof. dr. Laurenţiu Tomuş, fiziopatologia a primit o orientare experimentală şi exploraţionistă.

Din 1991 prof. dr. Luminiţa Puia-Pleşca-Manea conduce un colectiv tânăr, aflat într-o dinamică perpetuă, care perfectându-şi pregătirea profesională prin doctorat, masterat, rezidenţiat în cele mai variate specialităţi, au ocupat locuri inedite de muncă în ţară şi străinătate.

Fiziopatologia, reprezintă un program de studiu obligatoriu (curs şi lucrări practice) pentru următoarele specialităţi: medicină, asistenţă medicală, imagistică medicală şi balneofiziokinetoterapie, implicit medicină dentară şi tehnică dentară.

Cursurile şi lucrările practice diferenţiate în funcţie de anul de studiu, tipul facultăţii şi limba de predare (română, engleză, franceză), au ca numitor comun:

• facilitarea înţelegerii de către studenţi a mecanismelor complexe, integrative, corelând modificările sistemelor funcţionale cu modificările molecular-biochimice;

• stabilirea diagnosticului patogenetic prin elaborarea unui algoritm complex de explorare a tulburărilor funcţionale şi lezionale, prin scenarii clinice şi/sau prin demonstraţii pe modele experimentale;

• înţelegerea principiilor fiziopatologice ale corectării dezechilibrelor funcţionale (baza fiziopatologică a terapiilor).

Adresa: Str. Babeş, Nr. 2-4, 400012, Cluj-Napoca

Telefon: +40 (0) 264 408 008

E-mail disciplină: fiziopat@umfcluj.ro


Catedra de Fiziopatologie UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj

Obiectivele disciplinei de Fiziopatologie


Stabilirea poziţiei Fiziopatologiei în curricula învăţământului biomedical, în conformitate cu “Declaration of International Society of Pathophysiology” adoptată la al V-lea Congres Internaţional de Fiziopatologie de la Beijing”, conform căreia Fiziopatologia este o disciplină integrativă, un instrument important în înţelegerea naturii patologice, ca fundament al raţionamentului clinic şi aprecierii corecte a unei boli, pentru selectarea metodelor de restaurare a sănătăţii.

Validarea consensuală şi înţelegerea unui fenomen complex, desfasurăt, la nivel molecular, subcelular, celular, organic, sistemic, etc. şi integrarea mecanismelor patogenetice, activate pentru rezolvarea acestui fenomen, în corelaţie cu etiologia.

Ierarhizarea modificărilor induse în structura şi funcţia unor ţesuturi, organe, sisteme, de către agentul patogen, pentru definirea unor disfuncţii-insuficienţe, caracteristice bolii. 

Stabilirea corelaţiei dintre mecanismele fiziopatologice, evaluarea modificărilor morfo-funcţionale produse în contextul unei afectiuni şi aprecierea prognozei şi a obiectivelor fiziopatologice ale terapiei, în practica medicală.

Performanţe academice


Între anii 1991-2018, în cadrul disciplinei de Fiziopatologie s-au editat cursuri de specialitate şi caiete de lucrări practice în limbile română, engleză şi franceză, monografii, cursuri în format electronic, iar în Cercul Ştiinţific s-au elaborat un număr mare de Teze de Diplomă.

Articole recente


Fiți la curent cu cele mai noi știri şi informaţii.

Bring Your Idea to Life


Behind every doctor is a great story, a personal connection, something valuable to offer, and, above all, a compelling idea. That’s why you started this job in the first place – to bring your compelling idea to life.

Latest news (EN)


News & Research – The convergence of pathology with physiology

Top